پخش خودکار بعدی

این ویدئو دارای صحنه های آزاردهنده میباشد که ممکن است برای تمامی سنین و روحیه ها مناسب نباشد
اگر از تمایل خود برای پخش ویدئو اطمینان دارید کلیک کنید
میخواهم تماشا کنم
این ویدئو بنا به دستور کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه حذف گردید.

شعرخوانی دلنشین رضا براهنی (شعر نیامد)

۴۳۱ بازدید

شتاب کردم که آفتاب بیاید، نیامد 🎵🎵🎵 دویدم از پیِ دیوانه‌ای که گیسوانِ بلوطش را به سِحرِ گرمِ مرمرِ لُمبرهایش می ریخت، که آفتاب بیاید، نیامد🎵🎵🎵 به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند، که آفتاب بیاید، نیامد🎵🎵🎵 چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکمِ روزگارِ خویش دویدم، دریدم🎵🎵🎵 شبانه روز دریدم، دریدم که آفتاب بیاید، نیامد🎵🎵🎵 چه عهدِ شومِ غریبی! زمانه صاحبِ سگ؛ من سگش🎵🎵🎵 چو راندم از درِ خانه ز پشت بامِ وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید، نیامد🎵🎵🎵 کشیده‌ها به رُخانم زدم به خلوتِ پستو🎵🎵🎵 چو آمدم به خیابان، دو گونه را چُنان گدازه‌ی پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید، نیامد🎵🎵🎵 اگرچه هق هقم از خواب، خوابِ تلخ برآشفت خوابِ خسته و شیرین بچه‌های جهان را...


۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | موسیقی

برای نمایش ویدئو کد زیر را در صفحه خود قرار دهید

برای ارسال نظر خود لطفا وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید.
ورود به سایت عضویت