آموزش انواع دوخت برای تودوزی خودرو
5:00

آموزش انواع دوخت برای تودوزی خودرو

۳۷۲ بازدید . آموزش راه اندازی شغل 02128423118
آموزش دوخت روکش صندلی و فرمان چرمی خودرو
5:06

آموزش دوخت روکش صندلی و فرمان چرمی خودرو

۳۸۳ بازدید . آموزش راه اندازی شغل 02128423118
آموزش نحوه بازو بست روکش صندلی ماشین  و تودوزی روکش ها
5:48

آموزش نحوه بازو بست روکش صندلی ماشین و تودوزی روکش ها

۲۱۱ بازدید . آموزش راه اندازی شغل 02128423118
طریقه دوخت روکش برای صندلی راننده
5:12

طریقه دوخت روکش برای صندلی راننده

۱۸۵ بازدید . آموزش راه اندازی شغل 02128423118
آموزش نحوه دوخت روکش فرمان با چرم
5:06

آموزش نحوه دوخت روکش فرمان با چرم

۱۹۸ بازدید . آموزش راه اندازی شغل 02128423118
آموزش نحوه دوخت روکش صندلی عقب خودرو
5:47

آموزش نحوه دوخت روکش صندلی عقب خودرو

۲۳۵ بازدید . آموزش راه اندازی شغل 02128423118
آموزش کامل دوخت عروسک دختر با پولیش
5:09

آموزش کامل دوخت عروسک دختر با پولیش

۲۷۰ بازدید . آموزش راه اندازی شغل 02128423118
آموزش دوخت خرس بامزه برای کودکان
5:13

آموزش دوخت خرس بامزه برای کودکان

۲۳۵ بازدید . آموزش راه اندازی شغل 02128423118
آموزش دوخت عروسک برای کادو
5:11

آموزش دوخت عروسک برای کادو

۲۴۱ بازدید . آموزش راه اندازی شغل 02128423118
 آموزش دوخت عروسک حیوانات پولیشی
4:58

آموزش دوخت عروسک حیوانات پولیشی

۲۷۵ بازدید . آموزش راه اندازی شغل 02128423118