یک راه جالب درباره تعیین و دستیابی به اهداف (TED Talk)
3:24

یک راه جالب درباره تعیین و دستیابی به اهداف (TED Talk)

۱۶.۵K بازدید . تد شو
کتاب‌ها به ما می‌گویند که چه کسی بوده‌ایم٬  هستیم و خواهیم بود ...
6:06

کتاب‌ها به ما می‌گویند که چه کسی بوده‌ایم٬ هستیم و خواهیم بود ...

۳.۸K بازدید . تد شو
زندگی چیزی بیش از خوشبخت بودن است ...
12:22

زندگی چیزی بیش از خوشبخت بودن است ...

۵.۴K بازدید . تد شو
مریخی ترین مکان کره زمین (TED TALK)
4:54

مریخی ترین مکان کره زمین (TED TALK)

۳.۲K بازدید . تد شو
چطور دولت آمریکا شما را زیر نظر می‌گیرد؟
14:29

چطور دولت آمریکا شما را زیر نظر می‌گیرد؟

۲.۷K بازدید . تد شو
اگر مغزمان را در یک رایانه قراردهیم چه اتفاقی می افتد؟
12:20

اگر مغزمان را در یک رایانه قراردهیم چه اتفاقی می افتد؟

۲.۸K بازدید . تد شو
برای مبارزه با سرطان می‌توانیم سلول‌های ایمنی‌مان را هک کنیم!
5:37

برای مبارزه با سرطان می‌توانیم سلول‌های ایمنی‌مان را هک کنیم!

۲.۴K بازدید . تد شو
در سکوت از افسردگی خود رنج نبرید ..!
6:39

در سکوت از افسردگی خود رنج نبرید ..!

۵.۵K بازدید . تد شو
چه چیزی زیر صفحه یخی گرینلند پنهان است؟
9:06

چه چیزی زیر صفحه یخی گرینلند پنهان است؟

۴.۱K بازدید . تد شو
آنچه که ماشین‌های هوشمند می‌توانند از دسته ماهی‌ها یاد بگیرند!
10:55

آنچه که ماشین‌های هوشمند می‌توانند از دسته ماهی‌ها یاد بگیرند!

۲K بازدید . تد شو