تد شو

46.9K بازدید
25 تعداد ویدئو ها
9 دنبال کننده ها
هیچ توضیحی برای کانال ثبت نشد است
تد شو

چه چیزی یک سیاره را میزبان حیات میکند؟


زهره بسیار داغ است، مریخ بسیار سرد، و زمین مناسب است؛ ولی چرا؟ در این سخنرانی لذت بخش و مفرح، "دیوبرین"درباره اینکه چه چیزی یک سیاره را میزبان حیات میکند و اینکه چرا انسان ها در جا و زمان درستی قرار دارند، اطلاعات ارزشمند خود را ارائه میدهد...

۱۳۹۷/۰۶/۰۴