تد شو

118.8K بازدید
33 تعداد ویدئو ها
23 دنبال کننده ها
هیچ توضیحی برای کانال ثبت نشد است
تد شو

تغییر روش درمان سرطان به کمک نانو ذرات


چگونه نانو ذرات میتوانند راهی را که برای درمان سرطان ها انجام میدهیم را تغییر دهند... (سخنرانی تداکس با زیرنویس فارسی)

۱۳۹۸/۰۹/۰۷