تد شو

253.2K بازدید
52 تعداد ویدئو ها
43 دنبال کننده ها
هیچ توضیحی برای کانال ثبت نشد است
تد شو

نیکولاس بورباکی ریاضیدانی که هرگز زندگی نکرد!


نیکولاس بورباکی نام مستعار گروهی از ریاضی‌دانان عمدتاً فرانسوی است که از سال 1935 به بعد کتابهایی در ریاضیات پیشرفته نوشتند. با هدف بنیان نهادن ریاضیات بر نظریه مجموعه ها، تلاش اصلی گروه دست یافتن به دقت و کلیت بود. کارهای آنها نهایتاً به کشف مفاهیمی منجر شد که هنوز محل یحث هستند. در حالی که کسی با اسم نیکلا بورباکی وجود ندارد، گروه ریاضیات پیشرفته در اکول نرمال سوپریور دارای یک دفتر است. مهمترین کار بورباکی مجموعه مبانی ریاضیات است که هدف آنها ارائه مجموعه ای جامع درباره حوزهای اصلی ریاضیات مدرن بود. بدون در نظر گرفتن دانش پیشینی از ریاضیات، این مجموعه از ریاضیاتِ ابتدایی دست به کار می‌شود و به نحو اصل موضوعی و با ارائه اثبات کامل پیش می رود.

۱۳۹۹/۰۹/۰۸