شو باکس

1M بازدید
189 تعداد ویدئو ها
121 دنبال کننده ها
هیچ توضیحی برای کانال ثبت نشد است
شو باکس

یک اثر هنری زیبا با استفاده از رزین اپوکسی


ساخت هنرمندانه و زیبای یک میز با طرح ساحل با استفاده از زرین اپوکسی - خیلی زیباست حتما ببینید!

۱۴۰۰/۰۱/۱۵