موسیقی سنتی

498.9K بازدید
32 تعداد ویدئو ها
60 دنبال کننده ها
هیچ توضیحی برای کانال ثبت نشد است
موسیقی سنتی

این آهنگ هیچ وقت قدیمی نمیشه (سروش - سفر)


آهنگ بسیار زیبای سروش با نام " سفر " (دلا امشب سفر دارم چه سودایی به سر دارم؛ حکایت های پر شرر دارم چه بزمی با تو تا سحر دارم؛ دلا امشب سفر دارم چه سودایی به سر دارم؛ حکایت های پر شرر دارم چه بزمی با تو تا سحر دارم؛ به پرواز آسمان عشق به خوشرنگین بال و پر دارم؛ به صحرای بیکران عشق سفرهای پر خطر دارم؛ نمیترسم از فتنه ی؛ طوفان دلی چون دریای خزر دارم…؛ به بی تابی قلب عاشقان پیامی از شمس تا قمر دارم؛ دلا امشب سفر دارم چه سودایی به سر دارم؛ حکایت های پر شرر دارم چه بزمی با تو تا سحر دارم؛ من امشب با خدای خود مناجاتی دگر دارم؛ نیایش ها به درگاهش ازین شور و شرر دارم؛ ز لطف بیکران او تشکرها کنم اما؛ شکایــت ها به درگاهش ز سودای بشر دارم؛ نمیترسم از فتنه ی طوفان دلی چون دریای خزر دارم؛ به بی تابی قلب عاشقان پیامی از شمس تا قمر دارم؛ دلا امشب سفر دارم چه سودایی به سر دارم؛ حکایت های پر شرر دارم چه بزمی با تو تا سحر دارم؛ دلا امشب سفر دارم چه سودایی به سر دارم؛ حکایت های پر شرر دارم چه بزمی با تو تا سحر دارم)

۱۳۹۸/۰۶/۲۶