مگا ماشین

برشی از دنیای ماشین آلات افسانه ای و غول پیکر جهان

216.7K بازدید
17 تعداد ویدئو ها
17 دنبال کننده ها
هیچ توضیحی برای کانال ثبت نشد است
مگا ماشین

ماشین آلات وحشی تخریب جنگل (Tree Cutter Machine)


تکنولوژی بی رحم ماشین آلات قطع درخت و جنگل زدایی

۱۳۹۸/۱۲/۲۰