مستند کوتاه

3M بازدید
190 تعداد ویدئو ها
213 دنبال کننده ها
هیچ توضیحی برای کانال ثبت نشد است
مستند کوتاه

در یک میلیارد سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ (پیشنهاد ویژه)


سفری رازآلود به آینده؛ یک میلیارد سال دیگر چگونه خواهد بود؟ آیا زمین به پایان خط میرسد؟ آیا مریخ قابل سکونت خواهد بود؟ چه میشد اگر آینده دورتری را ببینیم؟

۱۴۰۰/۰۱/۱۴