مستند کوتاه

2.8M بازدید
180 تعداد ویدئو ها
201 دنبال کننده ها
هیچ توضیحی برای کانال ثبت نشد است
مستند کوتاه

کیهان چقدر بزرگ است؟ (پیشنهاد ویژه)


گیتی (Universe) عبارت است از کل زمان و فضا و محتویات آن که شامل سیارات، قمرها، ریزسیارات، ستارگان، کهکشان‌ها و محتویات فضای میان کهکشانی و در واقع کل ماده و انرژی و هرآنچه به آن مربوط است، می‌شود. اندازه‌گیری دقیق گیتی به علت پیوسته رو به گسترش بودنِ آن از تمامی جهت‌ها ممکن نیست، اما نظریه‌های متعددی دربارهٔ شکل‌گیری و تغییر و تکامل آن مطرح شده‌است. بیشتر جرم موجود در جهان در قالب نوعی ناشناخته از ماده است که ماده تاریک نامیده می‌شود. جهان از ۴٫۹٪ مادهٔ معمولی، ۲۶٫۶٪ ماده تاریک و ۶۸٫۵٪ انرژی تاریک تشکیل شده‌است.

۱۳۹۹/۱۰/۲۵