انیمیشن کوتاه

5.4M بازدید
194 تعداد ویدئو ها
146 دنبال کننده ها
هیچ توضیحی برای کانال ثبت نشد است
انیمیشن کوتاه

کرونا چگونه منتقل شد؟


چرخه انتقال ویروس کرونا در قالب یک انیمیشن.

۱۳۹۹/۰۱/۱۰